Cocky van Klaveren

Visie en manier van werken
Motiveren - inspireren - talent ontdekken & grip krijgen op de eigen leerstijl is mijn visie en uitgangspunt.

Ik begeleid als RTer Master SEN (Special Education Needs) in mijn praktijk leerlingen PO en VO die hindernissen ervaren of vastlopen bij het leren of bij het leren leren.

Coaching rondom executieve functies om leervaardigheden te ontwikkelen krijgen aandacht tijdens de lessen.
Snel leren = leuk leren onderschrijf ik en de cursussen zijn gebaseerd op leren leren.

Opleidingen
Master of Education Leren M SEN ( Seminarium voor Orthopedagogiek Utrecht )
Post Master Onderzoek Rekendiagnostiek op 4 handelingsniveaus 
Gecertificeerd rekenspecialist Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (Protocol ERWD)
Gecertificeerd RD4- rekenspecialist voor reken diagnostisch onderzoek*  
PABO Pedagogische Academie (PABO) De Klokkenberg, Nijmegen

* Na mijn Master heb ik mij gekwalificeerd als RD4-rekenspecialist. Dat betekent dat mijn kennis bekwaam en ervaren is in het doen van nieuw ontwikkeld diagnostisch onderzoek naar ERWD (ernstige rekenproblemen en dyscalculie) aan de hand van het instrumentarium RD4 en passende begeleiding voor de leerling kunnen opstellen en uitvoeren. Het RD4 onderzoek met de daarbij behorende toets instrumentarium maken duidelijk zichtbaar aan welke rekenproblemen interventies / hulp gekoppeld kunnen worden. http://rd4-rekenen.nl

Specialismen

  • Rekenspecialist / behandelaar Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie
  • Dyslexie behandelingen volgens het Protocol Dyslexie
  • Hoogbegaafdheid
  • Rekentoets begeleiding VO
  • Spelling, werkwoordspelling en grammatica
  • Lezen, Technisch lezen en begrijpend lezen
  • Studievaardigheden leren leren
  • Geregistreerd trainer Snel leren = leuk leren Bilthoven PO VO en studenten
  • Remedial teaching in scholen begeleiden en organiseren
  • Leerkrachten begeleiden door kennis te delen over interventies rondom leren

De LBRT waar ik lid van ben, is een beroepsvereniging van professionals die zich hebben gespecialiseerd in de specifieke ondersteuningsbehoeften van kinderen en volwassenen met leerproblemen of leerstoornissen.