Bijles & Remedial teaching ( RT ) en onderzoek

Leren leren op maat
Indien u zich zorgen maakt over behaalde of dalende resultaten van uw kind, de beoordeling op het rapport en/of motivatie kan een onderzoek hiernaar aan u en de school mogelijk meer aandachtspunten geven. De leerlijn wordt per vak gescreend op hiaten. Daarna worden onderbouwde leerdoelen gegeven. Zowel door de leerkracht en eventuele hulp op school, als in de externe RT lessen kan hieraan gewerkt worden. Waardoor er een inhaalslag gemaakt kan worden naar een hoger leer - en werkniveau, dat nu nog te moeilijk lijkt te zijn.

Bijles helpt de leerling de leerdoelen die verwacht worden met extra oefenen te begrijpen en die ook te halen.

Remedial teaching (RT) kijkt verder. Vaak is er een onderliggende oorzaak die het leren (tijdelijk) niet vanzelfsprekend maakt. Vanuit mijn ervaring wordt dit tijdens een onderzoek of in de lessen herkent, besproken en krijgt uw kind de uitleg die bij haar of zijn manier van leren past. Dit kan voor ieder kind verschillend zijn. Denk daarbij aan dyslexie, rekenproblemen, wisselende concentratie en aandacht, faalangst, onzekerheid en/ of ADD. De leerlijn screenen op hiaten is dan erg belangrijk. Vanuit de hiaten kunnen we verder gaan met heldere leerdoelen. Waardoor er een inhaalslag gemaakt kan worden naar een hoger leer - en werkniveau.

De lessen
Elke les wordt ervaren dat iets beter lukt door successen die motiveren. 
De hulpvragen zijn het uitgangspunt van de RT lessen.
“Waar wil jij beter in worden?” Dat wordt de leidraad voor het handelingsplan en de aanpak.
Na een kort traject wordt er al anders geleerd.
Leerlingen leren de leervaardigheden die te ontdekken zijn en hoe zij die in kunnen zetten.
Leren hoeft geen probleem meer te zijn.
Leerlingen, ook onderpresteerders en hoogbegaafden ontdekken hun talenten en krijgen grip op hun eigen leerstijl.

Er is contact en samenwerking met scholen in Bilthoven, De Bilt en omgeving ( Maartensdijk, Westbroek, Zeist, Driebergen, Utrecht).

Onderzoek
Een leerdidactisch onderzoek en analyse geven in 1 of 2 ochtenden inzicht over hiaten in de leerlijn(en). 
Met daarbij het leerdiagnostisch onderzoek wordt ook helder welke hulp en of hulpmiddelen nodig zijn om leerresultaten te verbeteren. Hierdoor kan er een gericht plan van aanpak komen.
Na het onderzoek worden de resultaten gelijk die middag met de ouders besproken.
School en extra begeleiding kunnen vanuit de rapportage op elkaar afgestemd worden.

Locatie
Lassuslaan 68  3723 LL Bilthoven

Meer informatie of opgaven voor lessen of onderzoek 
U kunt informatie opvragen of uw zoon of dochter met het aanmeldingsformulier aanmelden via  info@rtbilthovenlerenopmaat.nl