RT en onderzoek

Leren leren op maat
Indien u zich zorgen maakt over behaalde of dalende resultaten van uw kind, de beoordeling op het rapport en/of motivatie kan een onderzoek hiernaar aan u en de school mogelijk meer aandachtspunten geven.

De lessen
Elke les wordt ervaren dat iets beter lukt door successen die motiveren.
De hulpvragen zijn het uitgangspunt van de RT lessen.
“Waar wil jij beter in worden?” Dat wordt de leidraad voor het handelingsplan en de aanpak.
Na een kort traject wordt er al anders geleerd.

Leerlingen leren de leervaardigheden die te ontdekken zijn en hoe zij die in kunnen zetten.
Leren hoeft geen probleem meer te zijn.
Leerlingen, ook onderpresteerders en hoogbegaafden ontdekken hun talenten en krijgen grip op hun eigen leerstijl.

Er is contact en samenwerking met scholen in Bilthoven, De Bilt en omgeving ( Maartensdijk, Westbroek, Zeist, Driebergen, Utrecht).

Onderzoek
Een leerdidactisch onderzoek en analyse geven in 1 ochtend inzicht over hiaten in de leerlijn(en). 
Met daarbij het leerdiagnostisch onderzoek wordt ook helder welke hulp en of hulpmiddelen nodig zijn om leerresultaten te verbeteren. Hierdoor kan er een gericht plan van aanpak komen.
Na het onderzoek worden de resultaten gelijk die middag met de ouders besproken.
School en extra begeleiding kunnen vanuit de rapportage op elkaar afgestemd worden.

Locatie
Lassuslaan 68  3723 LL Bilthoven

Meer informatie of opgaven voor lessen of onderzoek 
U kunt informatie opvragen of uw zoon of dochter met het aanmeldingsformulier aanmelden via
 info@rtbilthovenlerenopmaat.nl